Acele et! İş fırsatı sunan üniversite sertifikalı eğitimlere indirimli kaydol!
2023-02-03T11:00
online-egitimler-bogazici-enstitusu
Başarılı Liderlerin Özellikleri

Başarılı Liderlerin Özellikleri


Başarılı liderlerin özellikleri, kişinin başarılı lider olması için uygulaması gereken bazı kriterleri içermektedir. Başarılı liderlik birçok özelliğe sahip olmayı da beraberinde getirir. Düzenli çalışmak, kişisel gelişime özen göstermek ve dürüst olmak başarılı liderlerin temel özelliklerindendir.

Peki liderlik tam olarak nedir? Nasıl lider olunur? Kişiler liderlik özelliğini sonradan kazanabilir mi? Gelin tüm bu soruların cevaplarını ve başarılı liderlerin özelliklerini beraber öğrenelim!

Liderlik Nedir?

Liderlik, bir topluma ya da topluluğa fayda sağlamak, toplulukta bulunan kişileri hedefleri doğrultusunda güdülemek ve sorumluluk sahibi olmak gibi niteliklerin bütünüdür. Liderlik kavramı, lider olan kişi için atanan bir sosyal konumu ifade eder.

Liderlik niteliği kişilerde doğuştan bulunmak zorunda değildir. İnsanlar sonradan kendi gelişimlerini sağlayarak da liderlik vasfı edinebilirler.

Başarılı liderlik her bireyin sahip olduğu bir özellik değildir. Başarılı liderlik niteliği, kişilere birçok sorumluluk yüklemektedir. Başarılı liderlik niteliği taşıyan kişiler, gündelik etkileşimlerinde ve iş hayatlarında üstlendikleri sorumlulukları zamanında yerine getirmektedir. Başarılı liderler aynı zamanda içinde bulundukları ekibin motivasyonunu sağlamaktadır. 

Farklı liderlik türleri bulunmaktadır. Her liderlik türü, kendi içerisinde farklı niteliklere sahiptir. Bazı liderlik türleri olumlu özellikler taşırken bazıları olumsuz özellikler taşımaktadır. Örneğin otokratik liderlik olumsuz özelliklere sahipken demokratik liderlik olumlu özelliklere sahiptir.

Liderlik Özelliği Nedir?

Liderlik özelliği, liderlik konumuna sahip olan kişilerin başarılı bir lider olma sürecinde taşıdıkları niteliklerin tamamıdır. Liderlik özelliği, kişinin lider olmak için yerine getirmesi gereken sorumluluk ve görevleri içermektedir.

Liderlik özelliği sonradan kazanılabilir. Liderlik özelliğinin sonradan kazanılması uzun bir süreci kapsamaktadır. 

Liderlik özelliğine sahip olmak isteyen bireyler öncelikle kişisel gelişimlerini arttırmaya yönelik hamleler yapmalıdır. Bunun için öncelikle bireylerin kişisel gelişim için yapılması gerekenleri bilmesi gerekir. Liderlik özelliği kazanmak için önemli olan ilk unsur ise bireyin motivasyonudur. Başarılı liderlik yapabilmek için bireyin öz güveni ve kendine inancının yüksek olması gerekir.

 

 

Başarılı Liderlerin Özellikleri Nelerdir?

Başarılı liderlerin özellikleri şunlardır:

 1. Kararlı olmak
 2. Öz güvenli olmak
 3. Motive olmak
 4. Dürüst olmak
 5. Güvenilir olmak
 6. Düzenli çalışmak
 7. Araştırmacı olmak
 8. Kişisel gelişime önem vermek
 9. Empati yeteneğine sahip olmak
 10. Planlı olmak

1. Kararlı Olmak

Başarılı liderlerin özelliklerinden ilki kararlı olmaktır. Kararlılık, kişinin hedefe yönelik geçirdiği süreç içerisinde ikileme düşmemesidir. Liderler, kararlı hareket etmediğinde liderle beraber çalışan diğer kişiler de verimli çalışmaktan uzaklaşacaktır. Başarılı liderler hedefledikleri şeye emin adımlarla ilerlemektedir. Kararlı olmak, başarılı liderlik açısından oldukça önemli bir özelliktir. Çünkü kararlılık aynı zamanda öz güveni ve motivasyonu etkiler.

Bireylerin koydukları hedefe istikrarlı ilerlemeleri pozitif bir ruh hali için önemlidir. Hedeflerine kararlı şekilde ilerleyemeyen kişinin süreç ilerledikçe motivasyonu düşecektir. Fakat başarılı liderin özellikleri içerisinde motivasyon kaybına yer yoktur.

2. Öz Güvenli Olmak

Başarılı liderlerin özelliklerinden ikincisi ise öz güvenli olmaktır. Öz güven, her insanın kendini doğru ifade edebilmesi için gereken temel bir özelliktir. Başarılı liderlik niteliğine sahip olan kişiler öz güvenleri sayesinde toplumu, topluluğu ya da yönettiği ekibi hızlı şekilde etkilemektedir.

Öz güven, bireylerin hem iş hem günlük yaşamında oldukça önemlidir. Liderlik özelliklerini sergilemek için öncelikle öz güvene ihtiyaç duyulmaktadır. 

Öz güven eksikliği özellikle iş hayatını olumsuz etkilemektedir. Öz güven eksikliği, topluluk önünde konuşma ve liderlik vasfı üstlenme gibi alanlarda kişinin sorun yaşamasına neden olmaktadır. Kişiler, başarılı liderlik özellikleri arasında gösterilen öz güvenli olma kriterini sağlamak için bu alanda düzenlenen eğitimlere katılabilir. Bu eğitimler, kişinin iş yaşamında kendini daha iyi ifade etmesine yardımcı olmaktadır. 

3. Motive Olmak

Başarılı liderlerin özelliklerinden bir diğeri ise motive olmaktır. Her insan hayatının bir döneminde motive olmakta zorlanabilir. Başarılı liderlik, motivasyon kazanma konusunda sıkıntı yaşamamayı gerektirir. Başarılı bir liderin motive olmak konusunda sıkıntı çekmesi, liderlik vasfı üstlendiği grubun tamamını etkileyebilir.

Liderin hedeflere ulaşma konusunda yaşadığı motivasyon eksikliği, hedefe ulaşma sürecinde çalışan diğer bireylerin de verimli olmalarını olumsuz etkileyecektir. Bu sebeple başarılı liderlik daima hedefe ulaşma sürecinde motive olmayı gerektirir.

4. Dürüst Olmak

Başarılı liderlerin özelliklerinden dördüncüsü ise dürüst olmaktır. Dürüstlük, insanların sonucu ne olursa olsun bir konu hakkındaki gerçeği hayata geçirmesidir. Dürüstlük, başarılı liderlik açısından önem arz eder. Dürüst bir liderin söylemleri ve yönlendirmeleri hakkında şüphe duyulmaz. Başarılı liderler daima dürüstlükten yanadır. İşlerin yürütülmesinde ekibine yalan söyleyen ve hile yapan liderler ilerleyen süreçte güven konusunda problem yaşarlar. Ekibin motivasyonu ve başarılı liderin itibarı açısından dürüst olmak en önemli ilkelerden biridir. 

5. Güvenilir Olmak

Başarılı liderlerin özellikleri arasında bulunan diğer bir husus güvenilir olmaktır. Güvenilir olmak, başarılı liderin görevini ve sorumluluklarını yerine getirmesi için gerekli bir niteliktir. Güvenilir olmayan bir lider, çalışanları ya da ekip arkadaşları tarafından ciddiye alınmayabilir. Başarılı bir liderin güvenilir olması, diğer çalışanların hedefe yönelik daha verimli çalışmasını sağlar. Başarılı liderlik konumunda güvenilir olmak, diğerlerinin sizin görüşlerinizi daha fazla dikkate almasını sağlayacaktır. 

6. Düzenli Çalışmak

Başarılı liderlerin özellikleri arasında yer alan diğer bir madde düzenli çalışmaktır. Düzenli çalışmak, her başarılı insanın sahip olması gereken bir özelliktir. Düzenlilik her koşulda başarıyı getirmektedir.

Başarılı liderler herhangi bir görevi veya sorumluluğu yerine getirirken düzenli bir şekilde çalışmaktadır. Düzenli çalışmak, başarılı liderlerin hayat rutinlerinde vazgeçilmez bir detaydır. Düzenli çalışma özelliği taşımayan bireyler, başarılı liderlik için gereken sorumlulukları yerine getiremeyebilir.

7. Araştırmacı Olmak

Başarılı liderlerin özelliklerinden yedincisi ise araştırmacı olmaktır. Araştırma yapmak kişisel gelişim açısından oldukça önemlidir. Araştırma yapmak, bireylerin bilgi dağarcığının gelişmesini sağlar. Başarılı liderlerin en önemli özelliklerinden birisi araştırmacı olmalarıdır.

Liderlik niteliği taşıyan bireylerin genel kültür seviyesi yüksek olması beklenir. Genel kültür seviyesini yükseltmek için de araştırma yapmaya hevesli olması önemlidir. Zihne takılan her soruyu sıkılmadan araştırmak, uzun ve yorucu bir süreç olsa da kişiye sonucunda başarılı liderlik konumunu getirecektir.

8. Kişisel Gelişime Önem Vermek

Başarılı liderlerin özelliklerinden sekizincisi ise kişisel gelişime önem vermektir. Kişisel gelişim, başarılı olmak için gerekli olan temel taşlardan biridir. Başarılı liderlerin başka insanların yararına olacak şekilde hareket etmek için kendi bireysel gelişimlerine önem vermesi gerekmektedir.

Kişisel gelişim, bireylerin ruhsal ve zihinsel doyuma ulaşma yolunda ilerlemeleri anlamına gelir. Kişisel gelişimi arttırmak için bireylerin kitap okumaları, düzenli bir yaşam sürmeleri ve hatalardan ders çıkarmayı öğrenmeleri gerekmektedir. Liderlerin başarılı olmalarının arka planında bulunan diğer bir sebep de kişisel gelişimlerine özen göstermeleridir. 

9. Empati Yeteneğine Sahip Olmak

Başarılı liderlerin özellikleri arasında empati yeteneğine sahip olmak da yer almaktadır. Empati, bir kişinin kendini diğerlerinin yerine koyması ve olaylara başkalarının penceresinden bakabilmesidir.

Empati yeteneğine sahip olmak liderlerin grup içi etkileşimleri açısından önemlidir. Başarılı liderler, onlarla birlikte çalışanların da motive ve mutlu olmalarını isterler. Bu sebeple başarılı liderlik ekip içi dinamiklerin iyi yönetilmesini gerektirir. Ekip içi dinamikleri etkin bir şekilde yönetmek, liderin empati yeteneğini ortaya çıkaracaktır. Başarılı bir lider, kendini onunla çalışan diğerlerinin yerine koyabilir ve onlarla empati kurabilir. 

10. Planlı Olmak

Başarılı liderlerin özellikleri arasında son özellik ise planlı olmaktır. Planlı olmak, kişilerin görev ve sorumluluklarını zamanında yerine getirmesini sağlar. Başarılı liderlerin onlara verilen görev ve sorumlulukları ertelemeden zamanında yapmaları gerekir. Bu sebeple liderlerin yapacakları işleri planlamaları şarttır. Planlı olmak konusunda sıkıntı yaşayan kişiler, yapacakları işte aksaklık yaşar ve dolayısıyla başarılı liderlik konumuna erişemezler.

Nasıl Lider Olunur?

Lider olmak için yapılması gereken ilk şey liderlik eğitimlerine katılmaktır. Liderlik eğitimleri, bireylere başarılı liderlerin özelliklerini ve başarılı liderlik konumunun neler gerektirdiğini detaylı şekilde anlatmaktadır.

Lider olma niteliği beraberinde girişimci olmayı da gerekmektedir. Lider olmakla beraber girişimci olmak için çaba göstermek, bireylerin iş yaşamına olumlu etki sağlayacaktır. Kişi hem liderlik hem girişimcilik becerilerini geliştirmek amacıyla Liderlik ve Etkili Girişimcilik Eğitimi’ne katılabilir. Lider olmak için liderlik eğitimlerine katılmak yeterli değildir. Kişilerin katıldıkları eğitimlerden elde ettiği çıkarımları yaşamlarına yansıtmaları gerekir. Bu kriteri uygulayan kişiler başarılı bir lider haline gelir.

İyi Bir Lider Nasıl Olmalıdır?

İyi bir lider, başarılı liderlik özelliklerine sahip olmalıdır. İyi bir lider, yönettiği ve yarar sağladığı grubun iç dinamikleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmalıdır. İyi bir lider olmak, yönetilen grubun içindeki bireyler ile empati kurmayı gerektirir. Empati yeteneğinden yoksun liderler, yönettikleri grubun motivasyonunu düşürme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.

İyi bir lider olmak için kişiler, başarılı liderlerin özelliklerini ve bu özelliklere nasıl sahip olunabileceğini iyi öğrenmelidir. Başarılı lider olma süreci her ne kadar uzun ve meşakkatli olsa da bireyler bu yönde çaba gösterirlerse hedeflerine ulaşacaklardır.

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?