Acele et! İş fırsatı sunan üniversite sertifikalı eğitimlere indirimli kaydol!
2022-07-04T11:00
online-egitimler-bogazici-enstitusu
Başarılı İnsan Kaynakları Uzmanının 16 Özelliği

Başarılı İnsan Kaynakları Uzmanının 16 Özelliği


Günümüz iş dünyasının yoğun rekabet ortamında  nitelikli insan kaynağının önemi her geçen gün daha fazla fark ediliyor. Bunu şirketlerde artık daha net anlamaya başladı.  Dolayısı ile bu ihtiyacı karşılayabilmek için şirket yapılarında bir dizi inovatif değişim şart. Kuşkusuz bu değişimlerden en başta geleni İnsan Kaynakları Birimi. Büyük şirketlerin hemen hemen tamamı buna ayak uydurup çoktan İnsan Kaynakları Birimlerini oluşturdu. Henüz oluşturmayan küçük çaplı şirketlerde mutlaka harekete geçecektir. Zira bu ciddi anlamda bir gereklilik.

Biliyorsunuz İnsan kaynakları birimi, şirketin personel istihdamı öncelikli olmak üzere personelle ilgili tüm konuların çözüm ve danışma noktası şeklinde hareket ediyor.  Adeta şirketin beyni ve karar mekanizması rolünü üstlenen birim bu yönüyle şirketin sağlıklı kalmasına ve büyümesine ciddi anlamda etki etmekte

Özellikle günümüzde en prestijli iş kollarında biri haline gelen insan kaynakları uzmanlığı hem yeni mezun öğrencilerin hem de yönetim kademelerine erişebilmiş olan kişilerin dikkatlerini üzerine çekmektedir. İnsan kaynakları uzmanı olabilmek için gerekli olan niteliklerin ve izlenmesi gereken aşamaların neler olduğu ise, çok merak edilen ve özellikle araştırılan konuların başında gelmekte. Bizde bu amaçla Başarılı İnsan Kaynakları Uzmanının 16 Özelliği  üzerinde duruyor olacağız. Kariyer hedefinizde İnsan Kaynakları Uzmanı Olmak değilde Başarılı bir insan kaynakları uzmanı olmak varsa bu 16 özelliği edinmek için üst düzey bir çalışma uygulamanız gerekiyor.

 

İnsan Kaynakları Uzmanlarında Olması Gereken Yetenekler

İnsan kaynakları uzmanı olmak isteyen kişilerin sahip olması gereken birtakım nitelikler mevcuttur. Bu yeteneklere sahip olmayan kişilerin, başarılı bir uzman olabilmeleri söz konusu değildir. İnsan kaynakları uzmanlarından bulunması gereken yetenekleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

Etkili İletişim Yeteneği: İnsan kaynakları alanında uzman olabilmek için etkili konuşma ve dinleme yeteneklerinin mevcudiyeti önem arz etmektedir. İş başvurusunda bulunan kişiler ile doğru iletişim kurmak, onların taleplerini anlamak ve şirketin şartlarını doğru şekilde ifade edebilmek açısından bu yetenek değerlidir. Ayrıca istihdam sonrasında şirket içerisinde oluşabilecek sorunların çözüme kavuşturulmasında da iletişim becerisi üst düzey role sahiptir.

Doğru Analiz ve Karar Yeteneği: Hem iş başvurusunda bulunan kişileri değerlendirirken hem de şirket içerisinde farklı konularda değerlendirme yaparken insan kaynakları uzmanlarının iyi bir analiz yeteneğine sahip olması gereklidir. Doğru analiz beraberinde de doğru karar vermeyi getireceğinden dolayı bu yeteneğin önemi büyüktür.

Detaylara Odaklanabilme Yeteneği: Zaman zaman küçük detaylar içerisinde büyük potansiyellerin bulunabilmesi söz konusu olabilmektedir. İnsan kaynakları uzmanlarının detaycı olması ve en küçük ayrıntıları bile kaçırmaması beklenmektedir.

Ekip Çalışmasına Yatkınlık: İnsan kaynakları birimi, belki de şirket içerisindeki diğer tüm birimlerle temaslı olarak çalışan tek birimdir. Bu yüzden de ekip çalışmasına yatkın olmak, insan kaynakları uzmanı olmak isteyen kişiler açısından vazgeçilmez bir yetenektir.

 

İş Deneyimi ve Sertifika Gereksinimi

İnsan kaynakları için uzman istihdam etmek isteyen firmalar, bireysel yeteneklerin yanı sıra kişinin özgeçmiş ve eğitim bilgilerine de yüksek derecede önem vermektedir. İnsan kaynakları biriminde çalışmak isteyen kişiler, her şeyden önce bu alana yönelik bir diploma sahibi olmalıdır. İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, İnsan Kaynakları gibi bölümlerden mezun olan kişilerin bu alanda istihdam edilme ihtimalleri yüksektir.

Bunun dışında zaman zaman Sosyoloji bölümünden mezun olan kişilerin de insan kaynaklarında uzman olarak çalışabildikleri görülmektedir. Ancak günümüzde artık sadece diploma iş başvurularında tek başına yeterli olan bir belge niteliğini kaybetmiştir. Diploma haricinde İnsan kaynakları alanına yönelik eğitimlere katılmış olmak ve sertifika sahibi olmak da çok ciddi önem arz eden bir husustur.

İnsanların sahip oldukları sertifika sayısı, başvurularının daha olumlu değerlendirilmesi açısından çok önemlidir.  Ayrıca daha önceki iş deneyimleri de şirketlerin insan kaynakları uzmanı seçerken dikkate aldığı kriterlerden biri. Bazı şirketler genç yeteneklere ve yeni mezunlara imkân tanıma konusunda ılımlı olsa da genellikle iş deneyimi olan adaylar tercih edilmektedir. Ancak şunu belirtelim başarı ile tamamlanmış bir İnsan Kaynakları Eğitimi sonrası aldığınız saygın bir İnsan Kaynakları Uzmanlığı Sertifikası gibi etkili kriter elinizde mevcutsa tercih edilmede öncelik elde edebilirsiniz.

 

İnsan Kaynakları Uzmanının Görevleri Nelerdir

Her ne kadar günümüzde insan kaynakları uzmanlarının yalnızca işe alım konusuyla ilgilendiğine dair yanlış bir düşünce olsa da esasında durum böyle değildir. İnsan Kaynakları Biriminin Görevlerini maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz;

1 -Şirket ihtiyaçları doğrultusunda gerekli olan personelin istihdam edilmesi için iş ilanı oluşturulması, bu ilanların gerekli mecralarda yayınlanması ve daha sonra gelecek olan başvuruların rasyonel bir şekilde incelenerek son kararın verilmesi.

2 -Çalışan maaşlarının düzenlenmesi, ek ücretlerin takip edilmesi ve maaş bordrolarının hazırlanması

3 -Belirli aralıklarla şirket personelinin performansına yönelik araştırmalar ve ölçümler yapmak ve çıkan sonuçlara göre bazı eğitimlerin düzenlenmesini planlamak

4 -Performanstan bağımsız olarak zaman zaman ihtiyaç duyulan genel nitelikli eğitimlerin ve sunumların düzenlenmesi

5 -Çalışanlar arasında ya da çalışanlar ile üstler arasında meydana gelen sorunların, büyümeden sonlandırılması ve pozitif neticeye ulaştırılması

6 -Çalışanların izin günlerinin belirlenmesi, takip edilmesi ve özel durumlarına dair bazı düzenlemelerin yapılması.

 

İnsan Kaynakları Uzmanları Ne Kadar Maaş Alır?

İnsan kaynakları uzmanlığının giderek daha prestijli bir meslek olmaya başlaması, bu kişilere verilen ücretlerin de yüksek olmasına neden olmaktadır. Ancak bu konuda net bir rakamdan söz edebilmek mümkün değildir. Kişilerin çalışmış oldukları şirketin büyüklüğü ve ücret politikaları gibi birtakım hususlar, insan kaynakları uzmanlarının maaşları üzerinde etkilidir.

Bunun yanında kişinin çalışa yılı ve iş deneyimleri de bu konuya etki eden diğer faktörler arasındadır. İnsan kaynakları uzmanlarının maaşlarına yönelik olarak yapılmış olan bazı araştırmalar, ortalamanın 5.000 TL civarlarında olduğunu göstermektedir. İfade edilen bu rakam, daha çok küçük ve orta ölçekli işletmelerin başlangıç olarak verdiği ücrettir. Büyük ve küresel ölçekli şirketlerde ise bu rakamın bir üst sınırı bulunmamaktadır.

 

Başarılı İnsan Kaynakları Uzmanının 16 Özelliği

1 -)Bilgisayara asla yabancı olmamalı. Dahası En az Word – Excel gibi temel Office programlarını profesyonel düzeyde kullanabilmeli

2 -)Teknoloji ile mutlaka iç içe olmalı en azından kendi alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri profesyonel seviyede yakından takip etmeli

3 -)Özellikle iş hayatının her aşamasında teknolojiden mutlaka faydalanabilmeli, işlerini kolaylaştırma açısından uygun program ve uygumaları edinip kullanabilmeli.

4 -)Üst düzey problem çözme kabiliyeti olmalı ve sürekli planlı ve disiplinize hareket etmeli.

5 -)İnsanlar arasında oluşabilecek sorunlara karşı denge politikası uygulayabilmeli.

6 -)Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı bilgisi profesyonel düzeyde olmalı yada neyi nasıl araştırıp bulabileceğini net olarak bilmeli.

7 -)İşyerinin ihtiyaç duyduğu belge, bildirge ve raporları gerektiği şekilde düzenleyebilmek

8 -)  Eğitim verme ve sunum hazırlama konusunda başarılı olmalı.

9 -)  İş Kanunu konusunda profesyonel düzeyde bilgi sahibi olmalı.

10 -)  İletişim gücü son derece yüksek olmalı.

11 -)  Araştırmacı yönü güçlü olmalı

12 -)Birden fazla işi pratik olarak süratle yapıp bitirebilmeli aynı zamanda bu esnada asla dikkat dağılması yada kargaşa yaşamalı. Neyi nerede ne zaman bırakacağını ne zaman akılcı bir mola yada dinlenme planması gerektiğini bilmeli.

13 -)İletişim kurma konusunda son derece başarılı olmalı.

14 -) Üstdüzey organizasyon ve analiz becerisiz olmalı. Zira İnsan kaynakları yönetimi düzenli ve disiplinize bir yaklaşım gerektiriyor.

15 -)Bakış açısı stratejik derinlikte olmalı. Genel ve sıradan bakış açılarının aksine hedefe yönelik ve oldukça kapsamlı bir bakış açısı sergilemeli.

16 -)  Birden fazla diploması olsa dahi bunların haricinde mutlaka İnsan Kaynakları Uzmanlığı Sertifikası sahibi olmalı. Kendini alanı ile ilgili olarak her açıdan iyi seviyede yetiştirmeli.

 

 

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?