Araştırma Enstitüsü Nedir?
Eğitim Yazıları

Araştırma Enstitüsü Nedir?

Araştırma enstitüsü; tarih, sağlık, fen, kültür, ziraat gibi farklı alanlara yönelik bilimsel araştırmaların yapıldığı kuruluşlardır. Araştırma enstitüleri, genellikle kurumlardan bağımsız şekilde kurulur ancak bazı araştırma enstitüleri üniversiteler veya bakanlıklar bünyesinde “araştırma merkezi” ya da “araştırma ve uygulama merkezi” gibi isimlerle de kurulmaktadır.

Enstitü Araştırmaları Nedir?

Enstitü araştırmaları; sağlık, fen, tarih, kültür gibi alanlarda enstitüler bünyesinde yapılan bilimsel araştırmalardır. Enstitü araştırmalarının sonuçları, ilgili alanda ilerleme kaydedilmesini sağlar. Nitekim enstitü araştırmalarının sonuçları bilimsel ve akademik dergilerde yayımlanabilir. Böylece çalışılan alana dair elde edilen bulgular, yeni araştırmalara kaynaklık ederek kümülatif bir ilerleme sağlanmasına zemin hazırlar.

Araştırma Enstitüsü Ne İş Yapar?

Araştırma enstitüsü; sosyal bilimler ve fen bilimleri gibi alanlarda bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çalışmalar yapar, bu çalışmaların sonucunda ilgili alanın gelişmesi için yeni bulgulara ulaşır ve çalışma sonuçlarını yayımlar.

Araştırma enstitüsünde tarih, tarım, eski uygarlıklar, madenler, doğal afetler, kültür gibi konularda bilimsel araştırma yapılır. Bu araştırmalar, çalışılan alanla ilgili yeni bilgilerin ortaya koyulmasını sağlayarak söz konusu disiplinin daha iyi anlaşılmasını sağlar. 

Araştırma Enstitüleri Nereye Bağlı?

Araştırma enstitüleri, üniversitelere veya ilgili bakanlıklara bağlı olarak çalışır. Örneğin tarımsal alanda görev yapan bir araştırma enstitüsü, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı görev yapabilirken tıp alanında çalışmalar yapan bir araştırma enstitüsü üniversiteye bağlı olabilir. 

Araştırma Enstitülerinde Hangi Konularda Araştırma Yapılır?

Araştırma enstitülerinde şu konularda araştırma yapılır:

 1. Doğa bilimleri
 2. Sosyal bilimler
 3. Tarih
 4. Ziraat

1. Doğa Bilimleri

Araştırma enstitüleri deyince akla ilk gelen araştırma alanı genellikle doğa bilimleri olmaktadır. Doğa bilimleri; fizik, kimya, biyoloji, astronomi gibi alanları içerir. Doğa bilimleri üzerine çalışan araştırma enstitüleri, genellikle laboratuvar, gözlem odası gibi imkanlar da sunmaktadır. Böylece yapılacak bilimsel çalışmalar için gerekli ortam sağlanmış olur.

2. Sosyal Bilimler

Sosyal bilimler alanı, araştırma enstitülerinin kapsamında yer alan bir diğer alandır. İktisat, psikoloji, sosyoloji, dil bilimi, coğrafya gibi alanlar sosyal bilimler kapsamında ele alınmaktadır. Sosyal bilimler üzerine çalışan araştırma enstitüleri, üniversiteler bünyesinde ya da bağımsız bir kurum halinde kurulmaktadır.

3. Tarih

Araştırma enstitülerinin kapsamına giren bir diğer alan ise tarihtir. Tarih üzerine çalışan araştırma enstitüleri ise Türkiye Cumhuriyeti tarihi, Osmanlı tarihi, dünya tarihi gibi farklı alanlarda bilimsel araştırmaların yapılmasına zemin hazırlar. 

4. Ziraat

Araştırma enstitülerinde ele alınan konulardan biri de ziraat ile ilgilidir. Ziraat üzerine çalışan araştırma enstitüleri; tarım, sulama sistemleri, botanik, bitki koruma gibi farklı alanlarda yapılan bilimsel araştırmalar için gerekli ortamı sağlar. Örneğin ziraat araştırma enstitüleri, laboratuvar ve tarım arazisi gibi imkânlar sunmaktadır.

Türkiye'deki Araştırma Enstitüleri Nelerdir?

Türkiye'deki araştırma enstitüleri şunlardır:

 • Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü
 • İstanbul Araştırmaları Enstitüsü
 • Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü
 • Enerji Araştırma Enstitüsü
 • Tarımsal Araştırma Enstitüsü
 • Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü
 • Kanser Araştırma Enstitüsü
 • Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü
 • Ormancılık Araştırma Enstitüsü
 • Temiz Enerji Araştırma Enstitüsü
 • İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü
 • Orman Toprak ve Ekoloji Araştırma Enstitüsü
 • Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
 • Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü
 • Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü
 • Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
 • Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü
 • Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü
 • Bor Araştırma Enstitüsü
 • Havacılık Psikolojisi Araştırmaları Enstitüsü
 • Balkan Araştırma Enstitüsü
 • MAREM - Meyvecilik Araştırma Enstitüsü
 • Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü

Enstitü Nedir?

Enstitü nedir sorusunun cevabı ise enstitü; bir üniversiteye bağlı olan veya bağımsız olarak araştırma yapan ve belirli konularda eğitim veren örgüttür. 

Enstitüde verilen eğitimler, bireylerin yaşam boyu öğrenme süreçlerine katkı sağlamaktadır. Enstitü, bireylerin diledikleri alanda eğitime ulaşabilmelerini sağlayan bir kuruluştur.

Eğitim Danışmanımız ile iletişime geç.
Hemen Ara
+90 850 840 54 37
Whatsapp ile destek al
İletişime geçmek için tıkla
Menüyü Kapat