Almanca Sayılar ve Okunuşları
Genel Kültür Yazıları

Almanca Sayılar ve Okunuşları

Almanca sayılar ve okunuşları hakkında bilgi vermeden önce kısaca Almanca dilinden bahsedelim. Almanca 30 harften oluşmaktadır. Latin alfabesinden türemiş bir alfabeye sahip olan Almanca, öğrenilmesi de zor bir dildir. Almancada bazı harfler birbiriyle yan yana geldiğinde farklı okunuşlara sahiptir. Örneğin "tsch" harfleri yan yana gelirse ‘ç’ olarak okunur. "sch" harfleri yan yana geldiğindeyse "ş" olarak okunmaktadır.

Ayrıca Almanca sayıların okunuşunda bazı özel durumlar da vardır. Örneğin, "drei" 3 ve "zehn" 10 rakamları yan yana geldiğinde "dreizehn" olarak okunur. "Vier" 4 ve "zig" 10 rakamları yan yana geldiğinde "vierzig" olarak okunur.

Almanca Sayılar ve Okunuşu

Almanca sayılar ve okunuşu şu şekildedir:

SAYIALMANCA YAZILIŞITÜRKÇE OKUNUŞU
0nullnull
1Einsayns
2Zweisway
3Dreidray
4Vierfiıa
5Fünffünf
6Sechszeks
7Siebenziibın
8Achtaht
9Neunnoyn
10Zehnseiyn
11Elfelf
12Zwölfsvölf
13Dreizehndrayseiyn
14Vierzehnfiiaseiyn
15Fünfzehnfünfseiyn
16Sechzehnzekseiyn
17Siebzehnzibseiyn
18Achtzehnahtseiyn
19Neunzehnnoynseiyn
20zwanzigSvansih
21einundzwanzigayn und svansih
22zweiundzwanzigsvay und svansih
23dreiundzwanzigdray und svansih
24vierundzwanzigfiıa und svansih
25fünfundzwanzigfünf und svansih
26sechsundzwanzigzeks und svansih
27siebenundzwanzigzibın und svansih
28achtundzwanzigaht und svansih
29neunundzwanzignoyn und svansih
30dreißigdraysih
31einunddreißigayn und draysih
32zweiunddreißigsvay und draysih
33dreiunddreißigdray und draysih
34vierunddreißigfiıa und draysih
35fünfunddreißigfünf und draysih
36sechsunddreißigzeks und draysih
37siebenunddreißigzibın und draysih
38achtunddreißigaht und draysih
39neununddreißignoyn und draysih
40vierzigfiıasih
41einundvierzigaynundfiıasih
42zweiundvierzigsvayundfiıasih
43dreiundvierzigdrayundfiıasih
44vierundvierzigfiıaundfiıasih
45fünfundvierzigfünfundfiıasih
46sechsundvierzigzeksundfiıasih
47siebenundvierzigzibınundfiıasih
48achtundvierzigahtundfiıasih
49neunundvierzignoynundfiıasih
50fünfzigfünfsih
51einundfünfzigaynundfünfsih
52zweiundfünfzigswayundfünfsih
53dreiundfünfzigdrayundfünfsih
54vierundfünfzigfiıaundfünfsih
55fünfundfünfzigfünfundfünfsih
56sechsundfünfzigzeksundfünfsih
57siebenundfünfzigzibınundfünfsih
58achtundfünfzigahtundfünfsih
59neunundfünfzignoynundfünfsih
60sechzigzeksih
61einundsechzigaynundzeksih
62zweiundsechzigsvayundzeksih
63dreiundsechzigdrayundzeksih
64vierundsechzigfiıaundzeksih
65fünfundsechzigfünfundzeksih
66sechsundsechzigzeksundzeksih
67siebenundsechzigziibınundzeksih
68achtundsechzigahtundzeksih
69neunundsechzignoynundzeksih
70siebzigziibsih
71einundsiebzigaynundzibsih
72zweiundsiebzigsvayundzibsih
73dreiundsiebzigdrayundzibsih
74vierundsiebzigfiıaundzibsih
75fünfundsiebzigfünfundzibsih
76sechsundsiebzigzeksundzibsih
77siebenundsiebzigzibınundzibsih
78achtundsiebzigahtundzibsih
79neunundsiebzignoynundzibsih
80achtzigahtsih
81einundactzigaynundahtsih
82zweiundachtzigsvayundahtsih
83dreiundachtzigdrayundahtsih
84vierundachtzigfiıaundahtsih
85fünfundachtzigfünfundahtsih
86sechsundachtzigzeksundahtsih
87siebenundachtzigzibınundahtsih
88actundachtzigahtundahtsih
89neunundachtzignoynundahtsih
90neunzignoynsih
91einundneunzigaynundnoynsih
92zweiundneunzigsvayundnoynsih
93dreiundneunzigdrayundnoynsih
94vierundneunzigfiıaundnoynsih
95fünfundneunzigfünfundnoynsih
96sechsundneunzigzeksundnoynsih
97siebenundneunzigzibınundnoynsih
98achtundneunzigahtundnoynsih
99neunundneunzignoynundnoynsih
100(ein)hundert(hundert veya aynhundert)

Almanca sayıların yazılışı ve okunuşları yukarıdaki tabloda detaylı olarak gösterilmiştir. Sayıların yazılışı Latin harfleriyle yapıldığı için zor değildir ancak okunuşlarında bazı farklar vardır. Tam telaffuzu öğrenmek için mutlaka bir online çeviri programı kullanmanızı ve sayıların doğru telaffuzunu dinlemenizi tavsiye ediyoruz. 

Almanca Sayılar Okunurken Nelere Dikkat Edilmelidir?

almanca sayılar okunurken nelere dikkat edilmelidir

Almanca sayılar okunurken şunlara dikkat edilmelidir:

 • 1 (eins) sayısı sadece bir olduğunda sonuna “s” harfi alarak okunur.
 • Sechs (6) ve sieben (7) sayıları 16-17-60-70 olarak yazılırken “s” ve “en” takılarını kaybeder.
 • Almanca sayılarda 0–12 arası kesinlikle ezberlenmelidir. 13. sayıdan itibaren 99’a kadar olan çift sayılar Türkçeye göre ters okunmaktadır. (bir ve yirmi, üç ve elli)
 • 30 yazarken diğer sayıların aksine (zig) değil (ßig) kullanılmaktadır.

Almanca Rakamların Okunuşu

Almanca rakamların okunuşu

Almanca rakamların okunuşu şu şekilde açıklanabilir:

 • 0 - Null (null)
 • 1 - Eins (ayns)
 • 2- Zwei (sway)
 • 3 - Drei (dray)
 • 4 - Vier (fiıa)
 • 5 - Fünf (fünf)
 • 6 - Sechs (zeks)
 • 7 - Sieben (ziibın)
 • 8 - Acht (aht)
 • 9 - Neun (noyn)

Almanca sayıların okunuşunu iyi öğrenmek için önce rakamların okunuşunu öğrenmek şarttır. Sırayla ilerlediğinizde tüm sayıların nasıl okunduğunu kolay bir şekilde anlayabileceksiniz.

20’ye kadar Almanca Sayılar ve Okunuşları Nasıldır?

20’ye kadar Almanca sayılar ve okunuşları

20’ye kadar Almanca sayılar ve okunuşları şöyledir:

 • 1 - Eins (ayns)
 • 2- Zwei (sway)
 • 3 - Drei (dray)
 • 4 - Vier (fiıa)
 • 5 - Fünf (fünf)
 • 6 - Sechs (zeks)
 • 7 - Sieben (ziibın)
 • 8 - Acht (aht)
 • 9 - Neun (noyn)
 • 10 - Zehn (seiyn)
 • 11 - Elf (elf)
 • 12 - Zwölf (svölf)
 • 13 - Dreizehn (drayseiyn)
 • 14 - Vierzehn (fiiaseiyn)
 • 15 - Fünfzehn (fünfseiyn)
 • 16 - Sechzehn (zekseiyn)
 • 17 - Siebzehn (zibseiyn)
 • 18 - Achtzehn (ahtseiyn)
 • 19 - Neunzehn (noynseiyn)
 • 20 - Zwanzig (svansih)

Almanca 1’den 20’ye kadar sayılar ve okunuşlarında mutlaka 1’den 12’ye kadar (12 dahil) olan sayıları ezberlemek gerekir. Bu hususa dikkat ettikten sonra sayıların önce birler basamağı, daha sonra onlar basamağı okunacak şekilde telaffuz edildiğini bilmek gerekir. Örneğin on üç şeklinde değil üç on şeklinde yani dreizehn (drei - 3, zehn - 10) okunmalıdır.

 

 

100’e kadar Almanca Sayılar ve Okunuşları Nasıldır?

1’den 100’e kadar Almanca sayılar ve okunuşları

1’den 100’e kadar Almanca sayılar ve okunuşları şu şekildedir:

 • 1 - Eins (ayns)
 • 2- Zwei (sway)
 • 3 - Drei (dray)
 • 4 - Vier (fiıa)
 • 5 - Fünf (fünf)
 • 6 - Sechs (zeks)
 • 7 - Sieben (ziibın)
 • 8 - Acht (aht)
 • 9 - Neun (noyn)
 • 10 - Zehn (seiyn)
 • 11 - Elf (elf)
 • 12 - Zwölf (svölf)
 • 13 - Dreizehn (drayseiyn)
 • 14 - Vierzehn (fiiaseiyn)
 • 15 - Fünfzehn (fünfseiyn)
 • 16 - Sechzehn (zekseiyn)
 • 17 - Siebzehn (zibseiyn)
 • 18 - Achtzehn (ahtseiyn)
 • 19 - Neunzehn (noynseiyn)
 • 20 - Zwanzig (svansih)
 • 21 - Einundzwanzig (ayn und svansih)
 • 22 - Zweiundzwanzig (svay und svansih)
 • 23 - Dreiundzwanzig (dray und svansih)
 • 24 - Vierundzwanzig (fiıa und svansih)
 • 25 - Fünfundzwanzig (fünf und svansih)
 • 26 - Sechsundzwanzig (zeks und svansih)
 • 27 - Siebenundzwanzig (zibın und svansih)
 • 28 - Achtundzwanzig (aht und svansih)
 • 29 - Neunundzwanzig (noyn und svansih)
 • 30 - Dreißig (draysih)
 • 31 - Einunddreißig (ayn und draysih)
 • 32 - Zweiunddreißig (svay und draysih)
 • 33 - Dreiunddreißig (dray und draysih)
 • 40 - Vierzig (fiıasih)
 • 50 - Fünfzig (fünfsih)
 • 60 - Sechzig (zeksih)
 • 70 - Siebzig (ziibsih)
 • 80 - Achtzig (ahtsih)
 • 90 - Neunzig (noynsih)
 • 100 - (Ein)Hundert (hundert veya aynhundert)

Yukarıda Almanca sayılar ve okunuşları 1’den 100’e kadar bütün sayıları içerecek şekilde verilmemiştir çünkü Almancada 13’ten 99’a kadar bütün sayılar belli sistemle okunur. Ancak burada İngilizcede veya Türkçede olduğu gibi sayılar soldan sağa değil, sağdan sola doğru okunur. Örneğin 45 sayısını söylemek için önce beş (fünf), sonra kırk (vierzig) sayıları okunur ve araya “ve” anlamına gelen “und” kelimesi eklenir. 21’den 99’a kadar 10’un katı olmayan sayılarda bu işlem uygulanır.

Almanca 1’den 100’e kadar sayılar ve okunuşlarında 30, 40, 50 gibi 10’un katı olan sayıları bilmek önemlidir. Bu gruptaki sayıları okurken (36, 48, 57, 62 gibi…) sağdan sola doğru olacak şekilde bir sıra takip edilir ve birler basamağındaki rakam okunduktan sonra diğer basamaktaki sayı onlu sistem üzerinden okunur. Örneğin üç ve altmış, sekiz ve kırk, yedi ve elli, iki ve altmış gibi…

Dikkat ettiyseniz 1’den 100’e kadar Almanca sayıların hepsinin sonu “zig” ile biterken bir tek 30’un sonu “ßig” ile bitiyor. Bu kurala da ayrıyeten dikkat etmekte yarar var.

Almanca Nasıl Öğrenilir?

Almancayı profesyonel bir şekilde öğrenmek için mutlaka Almanca Eğitimi alınması gerekmektedir. Çeşitli kurumlardan örgün eğitim şeklinde alınan Almanca Eğitimi aynı zamanda e-öğrenme platformları üzerinden çevrim içi bir şekilde de alınabilmektedir.

 

 

Bunun yanı sıra Almancayı profesyonel şekilde öğrenmek için Almanca Mütercim Tercümanlık Bölümü, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü ya da Almanca Öğretmenliği Bölümü okunabilir.

Eğitim Danışmanımız ile iletişime geç.
Hemen Ara
+90 850 840 54 37
Whatsapp ile destek al
İletişime geçmek için tıkla
Menüyü Kapat