Aktüerya Bilimleri Bölümü Nedir?
2021

Aktüerya Bilimleri Bölümü Nedir?


Ülkemizde Aktüerya Bilimleri bölümü hakkında bilinen bilgiler oldukça az. Bu sebeple de sizlerle birlikte aktüerya bilimleri bölümü nedir? aktüerya nedir? ya da aktüerya risk yönetimi nedir? gibi soruları cevaplayacağız. Öncelikle aktüerya bilimleri bölümü nedir? sorusundan başlayalım. Aktüerya ve risk yönetimi derecesi, gerçek iş sorunlarını çözmeye yardımcı olur. Bu açıdan belirli finansal ve istatistiksel teorilerin başında gelir. Bu sayede aktüerya, bir disiplin hâline gelmiştir. Buna aktüerya bilirkişi eğitimi de dâhil. Büyük ihtimalle şu an aktüerya bilirkişi eğitimi nedir? sorusunu merak ediyorsunuz. Endişelenmeyin. Hemen açıklıyorum.

Bu bölümde kullanılan belli başlı kavramlar var. Bu kavramlar da mesleğin vazgeçilmez parçaları. Kavramlara aşina olmanız, size anlatacağım şeyleri kavramanıza da yardımcı olacaktır. Bu kavramlar;

 • Aktüeryal modelleme kavramı,
 • Finansal raporlama aşaması
 • Sigorta alanı,
 • Emeklilik alanı,
 • Ekonomi alanı,
 • Finans alanı,
 • Matematik alanı,
 • İstatistik alanı.

Burada amaç, yukarıda saydığımız modülleri birleştirerek gelecekteki finansal riski değerlendirmektir. Bu kavramlar da meslek içinde yapılan değerlendirmeleri yönetmek için teknik ve beceriler geliştirir. Peki, bu ne işe yarar? Hemen söyleyeyim. Uzun vadeli finansal alanlardaki problemleri açığa kavuşturur!

Aktüerya Bilirkişilik Eğitimi ile amaçlanan asıl şeye gelelim. Bu eğitim, sorumluluk hukuku kapsamında ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda Tazminatın belirlenmesi ve hesaplanmasına ilişkin sorunları incelemiştir. Bu alanda belirgin olan bir diğer kavram da Tazminat Hukuku. Özellikle bu alana dair bilirkişilik faaliyetinde bulunacak kişilere gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılması çok önemli. Bunun için neler yapmanız gerektiğini yazının ilerleyen kısımlarında anlatacağım.

 

Aktüerya Bilimi Nedir?

Yukarıda da söylediğim gibi bu konu hakkında çeşitli sorulara açıklık getireceğiz. Sıra geldi Aktüerya Bilimi nedir? sorusunu cevaplamaya. Hadi öyleyse inceleyelim.

Aktüerya Bilimleri, belirsizlik durumunda sigorta prim ve rezervlerini tespit eder. Tespit aşamasında da istatistiksel ve matematiksel yöntemleri kullanır. Kısaca aktüer, her türlü risk ölçüm ve hesaplamalarını yapar. Üstelik sadece bu da değil! Başta enflasyon olmak üzere ekonomik etkileri inceler. Bununla beraber sigorta şirketindeki üretimin niteliği ve kapasitesi hakkında analiz yapar. Bu aşamada belirsizliği artıracak birçok etmen vardır. Örneğin mevzuat, sosyal ve politik etmenler, şirketin risk kabul politikaları, poliçe ve ürün özellikleri gibi. Bundan dolayı hesaplamalar, uzmanlık düzeyinde bir bilgi birikimi gerektirir.

Aktüerler, güçlü problem çözme becerisi ve ilgisine olmalıdır. Bu tutum, iddialı ve saygın iş kariyeri için oldukça önemli bir etmendir,

 

Aktüerya Alanında Finansal Risk Yönetimi Nedir?

Liberal ekonomilerde serbest piyasa koşulları gelişiyor. Bu ne demek? tabii ki piyasanın istikrar kazanması! Ancak serbest piyasa koşullarının tam olarak oluşamaması, yapısal koşulları etkiliyor. Ya da hizmeti dalgalandırıp sekteye uğratıyor. Bu dalgalanmalar ekonomik karar vericilerin tahminlerinin gerçekleşme olasılığını da azaltıyor. Fakat şunu unutmayın! Risk, girişimin doğasında vardır. Aynı zamanda risk, ticaretin var olmasından bu yana hep kaçınılan bir kavramdır. Ancak bu kavram, kâr veya kazanç elde etmek için farklı ölçülerde üstlenilebilir bir unsurdur. Gelişen ve değişen ticaret ilişkileri içerisinde, risk de çeşitli boyutlarda kendisini göstermiş. Teorik olarak risk, beklenilen değer ile gerçekleşen değer arasındaki hem olumlu hem de olumsuz sapmaları içerir. Fakat daha da şaşıracağınız bir şey söyleyeceğim. Genellikle risk kavramı olumsuz sapmalar olarak algılanır. Fakat bu kavram yalnızca olumsuz sapmaları içine almaz! Günlük yaşamın hemen her alanında kullanılan risk kavramını konumuz açısından değerlendirelim. Aktüerya alanında risk, beklenilen değer ile gerçekleşen değer arasındaki fark olarak değerlendirilir. Biz de,  daha çok riskten kaçınma amacı taşıyan, risk yönetimi anlayışına yönelik bir kapsam belirleme ve değerlendirme yaparız.  Risk yönetiminde konumuz gereği kur, faiz, fiyat riskleri açısından yaklaşalım. Finansal risk yönetimi, finansal kararların doğuracağı sonuçları baz alır. Ne gibi? örneğin kur, faiz, fiyat gibi değişkenler olabilir. Bu sayede aktüerler, uygun riskten kaçınma tekniklerini kullanır.

 

Aktüerya Bilimi Mezunları Ne İş Yapar?

Aktüerya bilimi mezunlarının iş olanakları bu noktada oldukça kapsamlı. Çünkü birçok aktüerin çalışması, bir olayın ne kadar olası olabileceğini gösterir. Aynı zamanda o olaya ilişkin maliyetleri değerlendirir. Bu aşamada da aktüerlere risk yönetimi yapmak düşer. Bu, hayat sigortası rezervlerini ve gelecekteki primlerin talepleri nasıl dengeleyebileceğin belirlenmesini sağlar. Tüm bunların yanında yatırım risklerinin nasıl analiz edebileceğini veya bir salgının finansal maliyetlerine ne oranda yansıtabileceğini içerir.

Bölüm mezunu aktüerler;

 • Devlet ve Özel Bankalar,
 • Sigorta Şirketleri,
 • Sosyal Güvenlik Kurumları,
 • Yatırım Danışmanlık Firmaları gibi kurum ve kuruluşlarında çalışabilir.

Bu aşamada yeni mezun aktüerler devlet bünyesinde çalışmak isteyebilir. Bu imkânlarından faydalanabilmek için de adayların Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan elde edeceği puan belirleyici etmendir.

Merak etmeyin! Yeni mezun aktüerler, diledikleri takdirde kişisel olarak da danışmanlık hizmeti verebilirler. Bununla birlikte kendi sigorta acentelerini de açabilirler.

 

Aktüerya Bilimleri Eğitimi Nereden Alınır?

Aktüerya ve Risk Yönetiminin, üniversitelerde İşletme Fakültesi kapsamında eğitimi verilir. Ayrıca yalnızca eşit ağırlık puan türüne göre öğrenci kabul eder. Aynı zamanda aktüerya bölümü 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Tüm bunlara erişebilmek için ÖSYM tarafından yapılan üniversite sınavına girmeniz gerekir. Belirli baraj puanı dâhilinde bu alana yönelik ilk adımı atabilirsiniz. Ayrıca eğitim sonunda çalışabileceğiniz alanlar oldukça kapsamlı. Dolayısıyla da iş bulma olanağınız da bir hayli yüksek.

 

Aktüerya Alanında Kurumsal Risk Yönetimi Faydaları Nelerdir?

Organizasyonlar sürekli değişim ve artan rekabet içindedir. Buna ekonomik dalgalanmalar ve yasal zorunluluklar da dâhil. Gelişen teknoloji ve küreselleşme gibi faktörlerin yarattığı belirsizlikler vardır. Bunlara mücadele etmek için etkin iç çözümlere ihtiyaç duyulur. Bu etkin çözüm yollarından biri de kurumsal risk yönetiminin organizasyonun süreçlerine dâhil edilmesidir. Kurumsal risk yönetiminin faydaları 3 eksende toplanabilir. İşletme performansının artırılması, risk yönetimi maliyetinin optimize edilmesi ve rekabet avantajı sağlanması.

Kurumsal risk yönetimi de organizasyonun performansını artırarak;

 • Yaşanacak olan değişikliklere hazır olma durumunu geliştirir,
 • Operasyonel kayıpları azaltır,
 • Düzenlemelere uyum ve risklere cevap vermeyi sağlar,
 • Performans hedefleri ile ilgili belirsizlikleri tahmin edilmesine vesile olur,
 • Sistematik risk değerlendirme sürecine güveni sağlar.

 

 Kurumsal risk yönetimi risk yönetim maliyetini optimize ederek;

 • Fazla ve gereksiz faaliyetleri ortadan kaldırır,
 • Risklere uygun verilen cevapları bir araya getirir,
 • Risk aşamasındaki işlem maliyetini düzenler,
 • Riskin ne kadarının tolere edileceğini belirler.

 

Kurumsal risk yönetimi rekabet avantajı sağlayarak;

 • Organizasyonun iş planlarıyla risk yönetiminde ortak paydada buluşur,
 • Risk değerlendirme sürecinin güvenilirliğini sağlar,
 • Organizasyondaki tüm risklerin yönetimini sağlar,
 • Sermaye ve kaynak tahsisini kolaylaştırır,
 • Öz değerlendirmelere göre risk alımını yapılandırır,
 • Marka imajını ve ününü korur.

 

Online Aktüerya Eğitimi Nereden Alınır?

Online aktüerya eğitimi almak istiyor olabilirsiniz. Üniversitelerin dışında elde edebileceğiniz bu eğitim, geleceğinize yön verebilir. Peki, online aktüerya eğitimi nereden alınır? inceleyelim.

Bu alanda çeşitli eğitim platformları eğitim veriyor. Verilen eğitim sonrası da bu alana dair bir sertifika ediniyorsunuz. Bu belge (Katılım Belgesi, Bilirkişilik Eğitimi Sertifikası, Bilirkişi sertifikası, aktüerya bilimleri sertifikası gibi çeşitli isimlerle de karşınıza çıkabilir. Seçtiğiniz eğitim platformuna başvuru yaptığınızda, aktüerya uzmanlık alanında bilirkişi listelerine kayıt olabilirsiniz. Yaşadığımız bu dijital çağda kişinin kendini geliştirebilmesi işte bu denli kolay. Üstelik yalnızca bu alanda da değil! Dilediğiniz her alana yönelik eğitimleri tek bir platform üzerinden bulabilirsiniz. Kaliteli, güvenilir ve tecrübeli akademik kadro. Bu kavramlar sizi tek bir kapıya götürür. Boğaziçi Enstitüsü! Enstitü olarak birbirinden farklı onlarca eğitimi sayfamızda bulunduruyoruz. Üstelik Uluslararası geçerliliği olan sertifikalar vermemiz bizi rakiplerimizden öne çıkarıyor. Az önce yukarıda, kişinin kendini geliştirmesinin ne kadar kolay olduğundan bahsettik. Kendinizi her alanda geliştirebilirsiniz. Bunun için yeteneklerinizin farkına varın! Dolayısıyla da sizlere, Boğaziçi Enstitüsü online eğitim platformunda bulunan birbirinden farklı eğitimleri incelemenizi tavsiye ediyoruz.

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  {{dil.yorumlar}}

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  BOĞAZİÇİ ENSTİTÜ :{{yrm.cevap}}
  {{dil.yorum_ekle}}

  • {{dil.oylama_sorusu}}